Sorteer op
 • GTM Houtversnipperaar GTS1300G-E
  GTM Houtversnipperaar GTS1300G-E

  De GTS1300G-e van GTM Professional is een krachtige en compacte houtversnipperaar, voorzien van een sterke, elektrisch gestarte Loncin G420FD motor met 15 pk vermogen. Deze machine heeft een hoge capaciteit om met gemak verse…

  € 4.450,00
 • Stihl GHE 135 L
  Stihl GHE 135 L

  DeSTIHLelektrischehakselaarGHE135Lisdespecialistvoorhakselwerkingeluidsgevoeligeomgevingen.Hijheeftdenodigekrachtommiddelgrotehoeveelhedenhardsnoeiafvaltehakselen.Dankzijeenklavervormigeopeningverkleinthijhoutigheggensnoeiselentakkenmeteendiktetot35mm.Desnijwalstransformeertzeineenhandomdraaitoteencomposteerbaremassaenverzekertbovendieneenstille,trillingsarmewerking.Hetgehakteafvalvaltrechtstreeksindegeïntegreerdeopvangbox,dieheelgemakkelijktetransporterenenleegtemakenis.DeSTIHLGHE135Lhakselaarverminderthetvolumevanjesnoeiafvalvanbomenenheggenmetbijna75%.Zomaakjeopnieuwplaatsvrijinjetuin.Mengditfijngemaakteafvalmetplantenrestenenbladerenvoorwaardevollecompostvoorjetuin.…

  € 409,00
 • Stihl GHE 140 L
  Stihl GHE 140 L

  MetdeSTIHLelektrischehakselaarGHE140Lgajedoeltreffendengeruisloostewerk.Zijnkrachtigeelektromotorvaltopdoorzijnstevigheidenzijnverminderdegeluidsniveau.Hetsnijmechanismewerktmeteenlagerotatiesnelheid.Hijisideaalommiddelgrotehoeveelhedenhardplantenmateriaalteverkleinen.Viadebredeklavervormigeopeningisdemachineeenvoudigtevullenmettakkentoteendiktetot40mm.Dedoeltreffendesnijwalstransformeertzeineenhandomdraaitoteencomposteerbaremassaenverzekertbovendieneenstille,trillingsarmewerking.Hetfijngehakteafvalvaltrechtstreeksindegeïntegreerdeopvangboxvan60liter.Dankzijdedraaggreepisdieheelgemakkelijktetransporterenenleegtemaken.DeSTIHLGHE140Lhakselaarverminderthetvolumevanjehoutigsnoeiafvalsnel.Zokrijgenjeplantenopnieuwalleruimtediezenodighebbenomgezondtegroeien.Dankzijhetinklapmechanismeklapjedeelektrischehakselaarsnelwegindegeïntegreerdeopvangbox.Ideaalvooreencompacteopslag.…

  € 459,00
 • Stihl GHE 250
  Stihl GHE 250

  De STIHL elektrische hakselaar GHE 250 is een veelzijdige machine waarmee je verschillende taken in je tuin kunt uitvoeren. Zacht of hard plantenmateriaal, lang of breed snoeiafval: dit model hakselt zowel plantenresten als takken…

  € 569,00
 • Stihl GHE 250 S
  Stihl GHE 250 S

  DeSTIHLelektrischehakselaarGHE250Sbewijstzijnwaardebijregelmatigehakselbeurtenommiddelgrotehoeveelhedenplantenmateriaalteverkleinen.Hetmesmechanismeverwerktindeeersteplaatstakkenmeteendiktetot35mmdiemetgemengdplantenmateriaalaangevuldkunnenworden.Hetefficiëntemeswordtdooreenkrachtigemotoraangedrevenenleverteenoptimaalhakselresultaatop.Dankzijdepraktischetransportwielenisdeelektrischetuinhakselaargemakkelijkteverplaatsen.…

  € 569,00
 • -3%

  Stihl GHE 355
  Stihl GHE 355

  DeSTIHLelektrischehakselaarGHE355voldoetaanaljeeisenenverwerktallesoortenplantaardigafval,ofhetnugaatomgrotehoeveelhedenhardafvalvanbomenofzachtematerialen.Dekrachtigeelektromotorenhetmesmechanismeonderscheidenzichdoorhunkwaliteit,zelfsbijfrequentgebruik.DankzijdeBRStechnologievoorhetomkerenvandedraairichting(BladerotationReverseSystem),kunjededraairichtingvandehakselmessenheelgemakkelijkomkereninfunctievanhettypemateriaal.Draaigewoonaandedraaischakelaar.Wanneerhetsysteemnaarrechtsdraait,verkleinenscherpemessenhardmateriaal.Draaiendemessennaarlinks,danverkleinenzezachteplantenrestentotcomposteerbaarmateriaal.Debredevultrechterbevindtzichbovendienopeencomfortabelewerkhoogte.Zokunjegemakkelijksterkvertaktetakkenofomvangrijksnoeiafvalinvoerenomzesneltotfijnedeeltjestereduceren.…

  € 719,00 € 700,00
 • Stihl GHE 420
  Stihl GHE 420

  DeSTIHLelektrischehakselaarGHE420iseenultrakrachtigmodeldatonberispelijkeresultatenlevertoptweebelangrijkedomeinen.Hijhakseltnietalleenhardeenvertaktetakken,maarookzachtplantenmateriaal,zoalsbladerenenplantenresten.Dankzijzijnkrachtigemotorishijperfectgeschiktvoorfrequentgebruikenkanhijtakkenmeteendiktetot50mmdebaas.Deinklapbaretrechtervergemakkelijkthetinvoerenvanzeergrootafvalvanbomenenheggen.Jekunthetzachte,hanteerbareafvaldirectindegeluiddichtetrechterinvoeren.Detweeopeningenvanhettweekamersysteemzijnuitgerustmetgespecialiseerdesnijsystemen.Dehakselmessenblijvenduslangdurigscherpensnijdensnelenprecies.Hetmesmechanismecombineertvleugelmessenenscheurnokkenenbeperktdetrillingen,zelfsbijhethakselenvanzeergrotevolumessnoeiafval.JekuntdeelektrischehakselaarGHE420bovendiensnelstoppen.DraaigewoonaandeOneClick/OneTurnveiligheidsschakelaarendemotorstoptonmiddellijk.Dankzijdetransportwielenkunjedehakselaargemakkelijkverplaatsenomjewerkvoorttezetteninalleuithoekjesvanjetuin.Kantelhemgewoonlichtjesentrekhemnaardegewensteplek.…

  € 1.349,00

Hakselaars

Hakselaars

Een hakselaar, ook wel houtversnipperaar genoemd, hakt hout in een handomdraai in kleine snippers. Hierdoor is het makkelijk te gebruiken als ondergrond voor een speelplaats of als bodembedekker. 

Na het gebruik van bijvoorbeeld een kettingzaag bij het snoeien van bomen of struiken blijft er vaak veel snoeimateriaal achter in de tuin. Een hakselaar verkleint deze hoeveelheid snel en eenvoudig. De machine trekt takken langzaam naar binnen en hakt ze fijn. Op deze manier is uw tuin in no time opgeruimd. 

Veilig werken met een hakselaar

Een hakselaar kan behoorlijk wat lawaai produceren. Het is daarom van belang om altijd goede gehoorbescherming te dragen. Ook werkhandschoenen zijn geen overbodige luxe bij het werken met deze machine.  

Onderhoud van uw hakselaar

Het is van belang om uw hakselaar zo goed mogelijk te onderhouden. De onderstaande punten zijn daarom belangrijk om in uw achterhoofd te houden:

 • Verwijder takjes en andere plantenresten uit de machine na het hakselen
 • Smeer het snijgereedschap zo nu en dan in om de machine soepel te houden
 • Bewaar de hakselaar op een droge plaats zodat hij lang meegaat
 • Ververs de olie van een hakselaar op benzine regelmatig
 • Laat de messen wanneer nodig bijslijpen of vernieuwen bij een vakhandelaar

Van Bergen Tuin- en Parkmachines heeft verschillende soorten hakselaars in haar assortiment. Neem contact op of kom langs in de showroom! 

© 2010 - 2024 Van Bergen Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel